Útvonalvezető

Jó reggelt a Less Nándor Emléktúrán!

Köszöntjük a túra alkalmából és arra kérjük, figyelmesen olvassa végig az útleírást!

Az iskolából balra indulunk el. A templomot elhagyva a bal oldali műúton elmegyünk a bolt előtt. A falu végét jelző balkanyartól 700 m-re egy újabb éles balkanyarban továbbmegyünk egyenesen a földúton (szalag). Átbújva a sövényen egy fenyvesben kapaszkodunk fel (kis reggeli torna). A tetőre érve átmegyünk a széles földúton és az erdőben szemben nyíló ösvényen megyünk tovább. Rövid séta után megérkezünk Cserépváraljára. Végigmegyünk a Kossuth utcán, és az utca végén balra fordulva rövidesen eljutunk a főutcára (jobbra COOP bolt). A főutcán a P jelzést követve É felé tartunk (a kaptárkövet jelző táblával ellentétesen), majd az egykori iskola előtt jobbra nekivágunk az emelkedőnek. A ritkán jelzett ösvényen felfelé haladunk, majd a templom mellett jobbra fordulunk. Végigmegyünk a kerítés mellett, és a műútra kiérve D felé megyünk tovább (P▲ jelzés). Nemsokára balra fordulunk egy földútra, amelyről 300 m után jobbra lejutunk a Mangó-tető alatti kaptárkövekhez az 1. ellenőrzőpontra.

A P▲ jelzést követve egy kisebb kúp bal oldalán visszakapaszkodunk a szekérútra. Itt jobbra indulunk tovább (szalag), majd 150 m után a szekérútról balra betérünk az erdőbe. A Mangó-tetőt megkerülve belefutunk a P jelzésbe, amelyen jobbra fordulunk. A lefelé tartó úton rövidesen balra megyünk tovább. Két tisztáson áthaladva, erdőben érjük el a Felső-szoros bejáratát, ahol választhatunk a turistaút vagy a patakmeder között (egyik sem bokakímélő). A két út a szoros közepén találkozik, ahonnan 15-20 m magas sziklafalak alatt haladunk É felé. Keresztülvágunk a Dobi-réten a P jelzésen ) É felé, amíg keresztezzük a S jelzést. Az innen induló P+ jelzésen )bemegyünk a Belvács-völgybe a Kis- és a Nagy-Farkas-kő közötti szorosba. A szűkület után rövidesen elérjük egy rossz műút végpontját, ahol a 2. ellenőrzőpont) vár.

Az ellenőrzőpont után balra földút nyílik, amelyet nyílegyenesen követve jutunk a Hideg-kút laposára. A tisztáson át lassan ereszkedve elérjük a S jelzést). Ezt jobbra előre egyenesen követve haladunk Ny felé (jelzés nincs sok, de nyugalom). Egy vízmosásnál találkozunk a tanösvénnyel (PT jelzés), amelyen meredeken leereszkedünk. A műutat keresztezve két domb között egy völgybe térünk, s a tanösvényen haladunk fölfelé. Az erdőből kiérve kissé jobbra tartva átvágunk a réten, amelynek végén az erdőben jobbra nyíló szekérúton megyünk tovább. A jelzéseket követve egy bal- és egy jobbkanyar után érünk a Hór-völgybe. A murvás úton É felé fordulva a K+ jelzésen, az Oszla erdészháznál érjük el a 3. ellenőrzőpontot, ahol megállhatunk Nándi emlékműve előtt.

A pihenő után kimegyünk az útra balra É felé (K+ jelzés). 2 km után az Egresnél éles balkanyarral elindul az Ódor-mászás (KL jelzés). Egy cikcakkos jobb – balkanyarral kikerüljük a mocsárrétet, majd egy kerítést elmellőzve a Zsilibes-forráshoz érünk, amelyet rendszeresen fogyasztunk, ha arra járunk. Többszöri megállás és az útvonal-kijelölők emlegetésével érünk fel az ösvényről egy dózerútra, amelyen balra haladunk tovább az ódorvári pihenőhöz. Innen felmászunk (PL jelzés) a 4.ellenőrzőpontra, a tulajdonképpeni „várba”, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik minden irányba. (Szolgáltatás: csoki).

A pihenőtől jobbra visszafordulunk, ahonnan érkeztünk (KL jelzés). Ahol a KL jelzésen feljöttünkaz ösvényen jobbról, most nem fordulunk le, hanem továbbmegyünk a dózerúton a forrás felett (szalag). Az enyhén hullámzó úton 2 km után kiérünk egy irtásra, ahol a dózerút többfelé szétágazik. Figyelve az útjelző táblát, balra élesen visszafordulunk, és 70 m után egy alig látható kis ösvényen jobbra letérünk, bevágva a fiatalosba a P jelzésen.Egy benőtt, meredek ösvényen szerencsétlenkedünk le a Hosszú-völgyi erdészlak felé, ahol feltételes ellenőrzőpontra számíthatunk.

A hídon át kiérünk egy rossz műútra. Ezen jobbra fordulva a PK+ jelzésen jutunk vissza a Füzér-kő alatt a Hór-völgybe. A K+ jelzést elhagyva, követjük a murvás utat balra előre a P jelzésen. Később balról befut a K jelzés (KP jelzés). A Hór-völgyben továbbhaladva elmellőzzük jobbról a hideg-pataki elágazást, balról a Pazsag-völgy bejáratát. A vadregényes Tebe-pusztán vár ránk az 5. ellenőrzőpont.

Új útszakasz: Tebe-puszta - Balla-völgy - Balla-barlang

Tebe-puszta után ugyanúgy a Balla-völgyben indulunk balra a K◼ jelzésen, de nem megyünk be a hídnál a Csúnya-völgybe, hanem maradunk tovább a Balla-völgyben és átmegyünk a hídon. A falu előtt a balról látható vízműnél jelzett, nyilazott ösvényen a S és K\ jelen indulunk felfelé a Balla-barlangba. Kb. 200 m után balra elindul a SΩ jelen a mászás egy fakorlátot követve. Itt érjük el a 6. ellenőrzőpontot.

Balla-barlang - Kőbaltás tanösvény S jel – szalag, Répáshuta buszmegálló

A barlangtól visszafordulunk a elágazásig és onnan balra folytatjuk az utunkat. A kertek háta mögött megyünk, végig belátva az udvarokba. A S jel 400 m után elfordul balra, de mi a szalagokon haladunk tovább egyenesen, amíg 500 méterre jobbra egy udvar peremén 10 m alatt levágunk a répáshutai buszmegállóhoz. Onnan balra fordulva a szokásos útvonalon megyünk kifelé a faluból a Zn jelzésen.

A falu végén jobb kézre egy kőfejtő következik. Egyenesen megyünk tovább a földúton fölfelé. A ritkán jelzett műutat elérve, azon balra jutunk a Bánya-hegyi parkolónál a 7. ellenőrzőponthoz. (Szolgáltatás: víz, ivólé, vajas, zsíros és lekváros kenyér).

Miután ettünk, ittunk, mulattunk, vegyünk vizet, mert sokáig nem lesz rá lehetőség. A sorompó után balra fordulunk (Z jelzés). A műutat háromszor keresztezve, éles kanyart levágva érünk újra az erdőbe. 10 m után a táblánál a balról érkező Z jelzésen enyhén jobbra tartunk a kerítés mellett a műútig (Garadna-völgy iránya). Itt balra fordulunk. 100 m után a balra leágazó földútból a cserjésbe vezető bal oldali keskeny ösvényt választjuk (Z▲ jelzés). Enyhe „liftezés” közben elérünk egy vadetetőnél balra megyünk tovább. Egy kerítés maradványai mellett érünk ki a gyönyörű kilátást nyújtó Három-kő tisztására. Jobbra a Tar-kő monumentális sziklafala emelkedik. Innen egy tisztásra leérve a középen álló jellegfa mellett (ritkán jelzett) elmegyünk, majd jobbra egy kis ösvényen indulunk tovább. Egy négyes kereszteződésben balra, majd egy elágazásnál ismét balra térve (K▲ jelzés) érjük el a Tar-kőn tanyázó 8. ellenőrzőpontot. A Dél-Bükköt felölelő látképen megnézhetjük a teljes túraútvonalat.

Miután elszörnyedtünk attól, ami vár még ránk, elindulunk balra a K jelzésen. Az elágazásba leérve rátérünk a bal oldali ösvényreD felé (Z jelzés). Egy tisztáson átvágva becsatlakozunk a K+ jelzésű dózerútra és balra folytatjuk utunk. Rövidesen elhagy bennünket a Z jelzés, demi haladunk tovább a K+ jelzésen. Egy nagyobb kanyar után enyhén jobbra letérünk a dózerútról, és meredeken lefelé tartunk. Egy ötös útkereszteződésben a 3 déli útból, a tábla által kiírt K⬤ jelzésen az Imó-forráshoz vezető középső ösvényt választjuk a Lök-völgyben lefelé. Elmellőzve az Imó-kősziklafalát néhány 100 m után jobbra nyíló ösvényen vár a 9. ellenőrzőpont (Szolgáltatás: víz, alma).

Jobbra a Kis-Lambot-lápán feljutunk a Lök-bércre egy kerítés mentén (K jelzés), amelynek sarkánál balra fordulunk a Z jelzésű útra. A dózerút rövidesen jobbra tér, de mi egyenesen megyünk tovább. Több csúcson keresztül hullámzunk, a jelzéseket figyelmesen követve. A Bujdosó-kő oldalában, a keresztező P+ jelzésen balra jutunk le a nyeregből. Elharántolunk a látványos sziklafalak mellett, majd egy csalános után a Tárkányi-patak völgyében kijutunk a műútra. Itt jobbra fordulunk. A buszmegállónál keresztezzük a műutat, ahol a balra futó bekötőúton meglátjuk a S P+ jelzés mellett a 10. ellenőrzőpontot. (Szolgáltatás: víz, ivólé, vajas, zsíros és lekváros kenyér).

A halastó kerítése mellett (P+ jelzés) újabb műútra érünk. Ezen balra indulunk (ritka jelzés). Közel 1,5 km után jobbra egy alig látható ösvényen lejutunk a patakhoz. Jobbra fel látjuk a P+ jelzést folytatódni. Egy fiatalos után a műúton jobbra tartunk. Egy éles jobbkanyar előtt a P⬤ jelzés levisz a Szent Erzsébet-forráshoz. Ha lementünk, felcaplatunk a műútra. Balra a túloldalon nyílik egy ösvény (PL jelzés). Ezen vágunk neki a kemény emelkedőnek. A tetőn jobbra megyünk tovább. Az erdőből világosban kiérve csodás a kilátás. Az ösvény végén a dózerútra térve leereszkedünk a várhegy előtti pihenőhöz, ahonnan ismét felszaladunk az Ódorvárra a 11. ellenőrzőponthoz. (Szolgáltatás: csoki).

Búcsúpillantást vetünk a Bükkre, és lefelé indulunk el a dózerúton, a szalagozást követve. Elmellőzünk egy kerítést, majd az Illés-parlag elágazásához érve jobbra fordulunk. (A távolban emelkedő tv toronynál van az utolsó pont). A lefelé haladó úton elhaladunk egy vadetető mellett és hamarosan kiérünk a bükkzsérci útra és a mellette haladó bicikliútra, ahol jobbra fordulunk, és a bicikliúton megyünk tovább. A sövényt elérve balra fordulunk és a legelőt megkímélve haladunk a sövény mellett tovább felfelé míg eljutunk az utolsó emelkedőhöz. Ezen utolsó erőnkkel felkapaszkodva, s a bozóttól megtépázva, érjük el a Nyomó-hegyen a 6. ellenőrzőpontot (letörölve a vigyort a pontőrök arcáról).

Ha kifújtuk magunkat elindulunk a kövesúton lefelé (szalag). Egy kisebb jobb- és két nagyobb balkanyar után felsétálunk a cserépi pincesorhoz (S+ jelzés), onnan jutunk be a falu főterére. Jobbra fordulva az iskolához érünk, ahol a hőn áhított cél ad örömteli érzést. Megint sikerült. Közben pedig vár ránk a megérdemelt szolgáltatás: tea és bableves.

Honlapunk felületén süti (cookie) fájlokat használunk, mely fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért, kérjük olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat.