Jó reggelt a Less Nándor Emléktúrán!

Köszöntjük a túra alkalmából és arra kérjük, figyelmesen olvassa végig az útleírást!

Az iskolából balra indulunk el. A templomot elhagyva a bal oldali műúton elmegyünk a bolt előtt. A falu végét jelző balkanyartól 700 m-re egy újabb éles balkanyarban továbbmegyünk egyenesen a földúton (szalag). Átbújva a sövényen egy fenyvesben kapaszkodunk fel (kis reggeli torna). A tetőre érve átmegyünk a széles földúton és az erdőben szemben nyíló ösvényen megyünk tovább. Rövid séta után megérkezünk Cserépváraljára. Végigmegyünk a Kossuth utcán, és az utca végén balra fordulva rövidesen eljutunk a főutcára (jobbra COOP bolt). A főutcán a P jelzést követve É felé tartunk (a kaptárkövet jelző táblával ellentétesen), majd az egykori iskola előtt jobbra nekivágunk az emelkedőnek. A ritkán jelzett ösvényen felfelé haladunk, majd a templom mellett jobbra fordulunk. Végigmegyünk a kerítés mellett, és a műútra kiérve D felé megyünk tovább (P D jelzés). Nemsokára balra fordulunk egy földútra, amelyről 300 m után jobbra lejutunk a Mangó-tető alatti kaptárkövekhez az 1. ellenőrzőpontra.

A PD jelzést követve egy kisebb kúp bal oldalán visszakapaszkodunk a szekérútra. Itt jobbra indulunk tovább (szalag), majd 150 m után a szekérútról balra betérünk az erdőbe. A Mangó-tetőt megkerülve belefutunk a P jelzésbe, amelyen jobbra fordulunk. A lefelé tartó úton rövidesen balra megyünk tovább. Két tisztáson áthaladva erdőben érjük el a Felső-szoros bejáratát, ahol választhatunk a turistaút vagy a patakmeder között (egyik sem bokakímélő). A két út a szoros közepén találkozik, ahonnan 15-20 m magas sziklafalak alatt haladunk É felé. Kiérve a Dobi-rétre a 2. ellenőrzőpont vár.

A pont után balra egy szekérúton (szalag) indulunk el, majd egy kerítés mellett haladunk tovább. Nemsokára megérkezik jobbról a S jelzés. Ezt követve, a kerítés után rövidesen élesen jobbra kanyarodunk (a földút egyenesen megy). Egy csaliton, majd egy mezőn át Ny felé megyünk (jelzés nincs). Egy vízmosásnál találkozunk a tanösvénnyel (PT jelzés), amelyen meredeken leereszkedünk. A műutat keresztezve jobbra a második csapáson, a bozóton át felvágunk a tanösvényre és azon haladunk fölfelé. Az erdőből kiérve jobbra tartva átvágunk a réten, s a végén az erdőben jobbra nyíló szekérúton megyünk tovább. A jelzéseket követve egy bal- és egy jobbkanyar után érünk a Hór-völgybe. A murvás úton É felé fordulva a K+ jelzésen, az Oszla erdészháznál érjük el a 3. ellenőrzőpontot, ahol megállhatunk Nándi emlékműve előtt. (Szolgáltatás: víz, ivólé, vajas, zsíros és lekváros kenyér).

A pihenő után kimegyünk az útra balra É felé (K+ jelzés). 2 km után az Egresnél éles balkanyarral elindul az Ódor-mászás (KL jelzés). Egy cikcakkos jobb – balkanyarral kikerüljük a mocsárrétet, majd egy kerítést elmellőzve a Zsilibes-forráshoz érünk, amelyet rendszeresen fogyasztunk, ha arra járunk. Többszöri megállás és az útvonal-kijelölők emlegetésével érünk fel az ösvényről egy dózerútra, amelyen balra haladunk tovább az ódorvári pihenőhöz. Innen felmászunk (PL jelzés) a 4.ellenőrzőpontra, a tulajdonképpeni „várba”, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik minden irányba. (Szolgáltatás: csoki).

A pihenőtől jobbra visszafordulunk, ahonnan érkeztünk (KL jelzés). Ahol a KL jelzésen feljöttünkaz ösvényen jobbról, most nem fordulunk le, hanemtovábbmegyünk a dózerúton a forrás felett (szalag). Az enyhén hullámzó úton 2 km után kiérünk egy irtásra, ahol a dózerút többfelé szétágazik. Figyelve az útjelző táblát, balraélesen visszafordulunk, és 70 m után egy alig látható kis ösvényen jobbra letérünk, bevágva a fiatalosba a P jelzésen.Egy benőtt, meredek ösvényen szerencsétlenkedünk le a Hosszú-völgyi erdészlak felé, ahol feltételes ellenőrzőpontra számíthatunk.

A hídon át kiérünk egy rossz műútra. Ezen jobbra fordulva a PK+ jelzésen jutunk vissza a Füzér-kő alatt a Hór-völgybe. A K+ jelzést elhagyva, követjük a murvás utat balra előre a P jelzésen. Később balról befut a K jelzés(KP jelzés). A Hór-völgyben továbbhaladva elmellőzzük jobbról a hideg-pataki elágazást, balról a Pazsag-völgy bejáratát. A vadregényes Tebe-pusztán vár ránk az 5. ellenőrzőpont.

Balra indulunk a Balla-völgyben (K jelzés). Közel 1 km után jobbra egy híd előtti kis ösvényen a sziklák közötti szalagot követve letérünk a Csúnya-völgybe (volt K+ jelzés). A nehezen járható, de pompás szurdokban fölfelé kapaszkodunk. A sziklafalak utáni Y elágazásban a bal oldali ösvényen fenyővel elegyes szurdokerdő után érünk ki egy hegyi rétre (T jelzés). Ezen átvágunk a tanösvényt követve.Az 5. bemutatóhely utáni gyenge elágazásban egyenesen visz az utunk (szalag). A rét szélén szén- és mészégető boksák láthatók a 7. táblánál. A Pénzpataki-víznyelőnél érjük el a 6. ellenőrzőpontot.

Átkelve a Pénz-patak bal oldalára (szalag), a tanösvény egy útjelzőjénél érjük el a villanyvezeték mentén keresztbe futó S jelzést, amelyen balra fordulunk a műút előtt. Ezen haladunk tovább egyenesen a gyenge jelzéseken felfeléa vezetéket követve. Kiérve a Miskolc-Eger műútra, a Répáshutára vezető műúttól balra nyíló ösvényen (S jelzés), a kertvégi fák alatt érünk a faluba. Az Akácos úton lefelé az első buszmegállónál balra, a központban jobbra fordulva érjük el a Kis Vadász vendéglőt. Betérhetünk a helyi ízekre, majd a Z jelzésen továbbállunk Ny felé a főutcán. Az Y elágazásban a zsákutca táblás baloldali utat választjuk fölfelé. A falu végén jobb kézre működő kútáll, majd egy kőfejtő következik. Egyenesen megyünk tovább a földúton fölfelé. A ritkán jelzett műutat elérve, azon balra jutunk a Bánya-hegyi parkolónál a 7. ellenőrzőponthoz. (Szolgáltatás: víz, ivólé, vajas, zsíros és lekváros kenyér).

Miután ettünk, ittunk, mulattunk, vegyünk vizet, mert sokáig nem lesz rá lehetőség. A sorompó után balra fordulunk (Zjelzés). A műutat háromszor keresztezve, éles kanyart levágva érünk újra az erdőbe. 10 m után a táblánál a balról érkező Z jelzésen enyhén jobbra tartunk a kerítés mellett a műútig (Garadna-völgy iránya). Itt balra fordulunk. 100 m után a balra leágazó földútból a cserjésbe vezető bal oldali keskeny ösvényt választjuk (ZD jelzés). Enyhe „liftezés” közben elérünk egy vadetetőnél balra megyünk tovább. Egy kerítés maradványai mellett érünk ki a gyönyörű kilátást nyújtó Három-kő tisztására. Jobbra a Tar-kő monumentális sziklafala emelkedik. Innen egy tisztásra leérve a középen álló jellegfa mellett (ritkán jelzett) elmegyünk, majd jobbra egy kis ösvényen indulunk tovább. Egy négyes kereszteződésben balra, majd egy elágazásnál ismét balra térve (KD jelzés) érjük el a Tar-kőn tanyázó 8. ellenőrzőpontot. A Dél-Bükköt felölelő látképen megnézhetjük a teljes túraútvonalat.

Miután elszörnyedtünk attól, ami vár még ránk, elindulunk balra a K jelzésen. Az elágazásba leérve rátérünk a bal oldali ösvényreD felé (Z jelzés). Egy tisztáson átvágva becsatlakozunk a K+ jelzésű dózerútra és balra folytatjuk utunk. Rövidesen elhagy bennünket a Z jelzés, demi haladunk tovább a K+ jelzésen. Egy nagyobb kanyar után enyhén jobbra letérünk a dózerútról, és meredeken lefelé tartunk. Egy ötös útkereszteződésben a 3 déli útból, a tábla által kiírt KO jelzésen az Imó-forráshoz vezető középső ösvényt választjuk a Lök-völgyben lefelé. Elmellőzve az Imó-kősziklafalát néhány 100 m után jobbra nyíló ösvényen vár a 9. ellenőrzőpont (Szolgáltatás: víz, alma).

Jobbra a Kis-Lambot-lápán feljutunk a Lök-bércre egy kerítés mentén (K jelzés), amelynek sarkánál balra fordulunk a Z jelzésű útra. A dózerút rövidesen jobbra tér, de mi egyenesen megyünk tovább. Több csúcson keresztül hullámzunk, a jelzéseket figyelmesen követve. A Bujdosó-kő oldalában, a keresztező P+ jelzésen balra jutunk le a nyeregből. Elharántolunk a látványos sziklafalak mellett, majd egy csalános után a Tárkányi-patak völgyében kijutunk a műútra. Itt jobbra fordulunk. A buszmegállónál keresztezzük a műutat, ahol a balra futó bekötőúton meglátjuk a S P+ jelzés mellett a 10. ellenőrzőpontot. (Szolgáltatás: víz, ivólé, vajas, zsíros és lekváros kenyér).

A halastó kerítése mellett (P+ jelzés) újabb műútra érünk. Ezen balra indulunk (ritka jelzés). Közel 1,5 km után jobbra egy alig látható ösvényen lejutunk a patakhoz. Jobbra fel látjuk a P+ jelzést folytatódni. Egy fiatalos után a műúton jobbra tartunk. Egy éles jobbkanyar előtt a PO jelzés levisz a Szent Erzsébet-forráshoz. Ha lementünk, felcaplatunk a műútra. Balra a túloldalon nyílik egy ösvény (PL jelzés). Ezen vágunk neki a kemény emelkedőnek. A tetőn jobbra megyünk tovább. Az erdőből világosban kiérve csodás a kilátás. Az ösvény végén a dózerútra térve leereszkedünk a várhegy előtti pihenőhöz, ahonnan ismét felszaladunk az Ódorvárra a 11. ellenőrzőponthoz. (Szolgáltatás: csoki).

Búcsúpillantást vetünk a Bükkre. A PL jelzésig visszatérve követjük balra a szalagokat a dózerúton a Török-rétre.Egy ötös elágazásban balról kerüljük a Mákszem tömegét. Kétszer kerítés keresztezi utunk, amelyen átmászunk. A távolban gyönyörű kilátás nyílik Cserépfalura. Az Elő-hegy nyergén át jutunk le a bükkzsérci református templomhoz. A felső utcán érjük el a katolikus templomot. A bejövő S jelzésen egy földúton jobbról elhaladunk a temető mellett. Feltűnik a napi szenvedés utolsó pontja, a Nyomó-hegy. A Bükkzsérc - Cserépfalu közötti műútról a túloldalon nyíló sövényen vágunk át a szalag mentén. A balra futó sövényen egy újabb „kapun” megyünk tovább D felé. A végén, a bozóton átbújva jutunk a végső emelkedőhöz. Ezen utolsó erőnkkel felkapaszkodva, megtépázva érjük el a 12. ellenőrzőpontot a Nyomó-hegyen (s letöröljük a vigyort a pontőrök arcáról).

Ha kifújtuk magunkat elindulunk a kövesúton lefelé (szalag). Egy kisebb jobb- és két nagyobb balkanyar után felsétálunk a cserépi pincesorhoz (S+ jelzés), onnan jutunk be a falu főterére. Jobbra fordulva az iskolához érünk, ahol a hőn áhított cél ad örömteli érzést. Megint sikerült. Közben pedig vár ránk a megérdemelt szolgáltatás: tea és bableves.