Várromok a túraútvonalak mentén

A 26, a 35 és a 60 km-es túra áthalad Cserépváralján, sőt érinti a Vár-hegyet is. Az itt álló várat 1400 körül építették, s már 1408-ból írásos emlékünk van róla. a viszonylag nagyobbacska erőd, egy 35x14 m alapterületű felső várból, s a DK-i részen egy hasonló méretű alsó várból állt, sáncok és várárkok vették körül. Az erődítmény hosszú ideig állt fenn, 1438-ban Erzsébet királyné, majd a 16. századtól az egri püspökség tulajdona. Több török ostromot is kiállt, de Eger eleste után maga is török kézre került 1596-ban. A 18. században vesztette el védelmi szerepét, s a birtok akkori tulajdonosa, a francia L’Hullier család a vár anyagából építetett kastélyt magának a Vár-hegy DK-i lábánál. Ezek után megmaradt részeit még raktárnak használták egy ideig, de lassan elpusztult.

A Dobi-rét után elhaladunk a Mész-tető mellett, amelynek kiugró ÉNy-i szegélyén egy erősen lepusztult, sánccal és árokkal védett késő bronzkori – kora vaskori telep nyomai találhatóak meg.

A Cserépfaluhoz tartozó Ódorvár tetején áll mind az öt táv ellenőrzőpontja. A kiugró sziklagerincen egykor egy 12 m széles 31 m hosszú rablóvár magasodott. A három oldalról sziklás falakkal védett, ezért nehezen megközelíthető várat nyugat felől a sziklába vésett árokkal erősítették meg. Feltételezések szerint már a kőkortól a vaskoron át erőd lehetett e jól védhető helyen. Az alattunk futó Hór-völgy a Felvidék és az Alföld egyik összekötő útvonalaként szolgált, így a várkapitányok gyakran szedtek dézsmát a helyi lakosoktól és az átutazóktól, ezért valószínűleg 1437 körül Mátyás király leromboltatta. A várfalból a déli oldalon ma is állnak falmaradványok.

Az ódorvári pontról mindenki láthatja a Füzér-kő fehér sziklagerincét ÉK-re a Hór-völgy és a Hosszú-völgy találkozásánál. Ennek csúcsán a hegygerinc kiemelkedő részén állt egy 24x15 m alapterületű vár, amely ÉNy-i falrészletének alapozása ma is látható. A várról egyetlen adatunk van, amely a tatárjárás utáni várépítési hullámhoz köthető. IV. Béla király adott engedélyt Lampert egri püspöknek a várépítésre. A szakadékos hegyoldal miatt ez a vár is jól védhetőnek bizonyult, de további sorsáról már semmit sem tudunk. Valószínűleg Ódor-várral együtt elpusztult.