Ha közvetlenül böngészőben szeretnéd megnyitni a track-et kattints ide: GPSies - BükKiNyúlsz! Nyúlfarknyi 13! 2018

Innen pedig letölthető a 38 km-es táv gps track-je különböző formátumokban:

Less Nándor Emléktúra - szintmetszet, 38 km

Letöltés

 

 

 

 

 

Várromok a túraútvonalak mentén

A 26, a 35 és a 60 km-es túra áthalad Cserépváralján, sőt érinti a Vár-hegyet is. Az itt álló várat 1400 körül építették, s már 1408-ból írásos emlékünk van róla. a viszonylag nagyobbacska erőd, egy 35x14 m alapterületű felső várból, s a DK-i részen egy hasonló méretű alsó várból állt, sáncok és várárkok vették körül. Az erődítmény hosszú ideig állt fenn, 1438-ban Erzsébet királyné, majd a 16. századtól az egri püspökség tulajdona. Több török ostromot is kiállt, de Eger eleste után maga is török kézre került 1596-ban. A 18. században vesztette el védelmi szerepét, s a birtok akkori tulajdonosa, a francia L’Hullier család a vár anyagából építetett kastélyt magának a Vár-hegy DK-i lábánál. Ezek után megmaradt részeit még raktárnak használták egy ideig, de lassan elpusztult.

A Dobi-rét után elhaladunk a Mész-tető mellett, amelynek kiugró ÉNy-i szegélyén egy erősen lepusztult, sánccal és árokkal védett késő bronzkori – kora vaskori telep nyomai találhatóak meg.

A Cserépfaluhoz tartozó Ódorvár tetején áll mind az öt táv ellenőrzőpontja. A kiugró sziklagerincen egykor egy 12 m széles 31 m hosszú rablóvár magasodott. A három oldalról sziklás falakkal védett, ezért nehezen megközelíthető várat nyugat felől a sziklába vésett árokkal erősítették meg. Feltételezések szerint már a kőkortól a vaskoron át erőd lehetett e jól védhető helyen. Az alattunk futó Hór-völgy a Felvidék és az Alföld egyik összekötő útvonalaként szolgált, így a várkapitányok gyakran szedtek dézsmát a helyi lakosoktól és az átutazóktól, ezért valószínűleg 1437 körül Mátyás király leromboltatta. A várfalból a déli oldalon ma is állnak falmaradványok.

Az ódorvári pontról mindenki láthatja a Füzér-kő fehér sziklagerincét ÉK-re a Hór-völgy és a Hosszú-völgy találkozásánál. Ennek csúcsán a hegygerinc kiemelkedő részén állt egy 24x15 m alapterületű vár, amely ÉNy-i falrészletének alapozása ma is látható. A várról egyetlen adatunk van, amely a tatárjárás utáni várépítési hullámhoz köthető. IV. Béla király adott engedélyt Lampert egri püspöknek a várépítésre. A szakadékos hegyoldal miatt ez a vár is jól védhetőnek bizonyult, de további sorsáról már semmit sem tudunk. Valószínűleg Ódor-várral együtt elpusztult.

Jó reggelt a Less Nándor Emléktúrán!

 

A túra alkalmából köszöntünk minden kedves résztvevőt, és arra kérjük, figyelmesen olvassa végig az útleírást!

Az iskolakapun kilépve balra indulunk. A templomot elhagyva a bal oldali műúton elmegyünk a bolt előtt. A falu végét jelző balkanyartól 700 m-re elérünk egy újabb éles balkanyart, de mi haladunk egyenesen a földúton (szalag). Átbújva a sövényen egy fenyvesben kapaszkodunk fel (kis reggeli torna). A tetőn a bal oldali ösvényen egy földútra térünk, majd 50 m után jobbra a szőlő és az erdő között megyünk K felé. Az erdőben jobbra nyíló ösvényen jutunk le Cserépváraljára. A faluban egymás után kétszer balra fordulva kiérünk a főutcára (megérkezik a P jelzés). A főutcán, a kaptárkövet jelző táblával ellentétesen, É felé haladva az iskola előtt jobbra nekivágunk az emelkedőnek. A templom után kis tisztásra érünk (ritkán jelzett), majd tovább felfelé. A tetőn balra fordulunk, majd a kerítést elérve jobbra. Rövidesen kiérünk egy műútra, és ezen követjük a P D jelzést D felé. Nemsokára balra fordulunk egy földútra, amelyről 300 m után jobbra lejutunk a Mangó-tető alatti kaptárkövekhez az 1. ellenőrzőpontra.

A PD jelzést követve egy kisebb kúp bal oldalán visszakapaszkodunk a szekérútra. Itt jobbra indulunk tovább (szalag), majd 150 m után a szekérútról balra betérünk az erdőbe. A Mangó-tetőt megkerülve belefutunk a P jelzésbe, amelyen jobbra fordulunk. A lefelé tartó úton rövidesen balra megyünk tovább. Két tisztáson áthaladva, erdőben érjük el a Felső-szoros bejáratát, ahol választhatunk a turistaút vagy a patakmeder között (egyik sem bokakímélő). A két út a szoros közepén találkozik, ahonnan 15-20 m magas sziklafalak alatt haladunk É felé. Kiérve a Dobi-rétre a 2. ellenőrzőpont vár.

Az ellenőrzőpont után balra egy szekérúton (szalag) indulunk el, majd egy kerítés mellett haladunk tovább. Nemsokára megérkezik jobbról a S jelzés. Ezt követve, a kerítés után rövidesen élesen jobbra kanyarodunk (a földút egyenesen megy). Egy csaliton, majd egy mezőn át Ny felé megyünk (jelzés nincs, de nyugalom). Egy vízmosásnál találkozunk a tanösvénnyel (PT jelzés), amelyen meredeken leereszkedünk. A műutat keresztezve két domb között egy völgybe térünk, s a tanösvényen haladunk fölfelé. Az erdőből kiérve kissé jobbra tartva átvágunk a réten, amelynek végén az erdőben jobbra nyíló szekérúton megyünk tovább. A jelzéseket követve egy bal- és egy jobbkanyar után érünk a Hór-völgybe. A murvás úton É felé fordulva a K+ jelzésen, az Oszla erdészháznál érjük el a 3. ellenőrzőpontot, ahol megállhatunk Nándi emlékműve előtt. (Szolgáltatás: víz, ivólé, vajas, zsíros és lekváros kenyér).

A pihenő után kimegyünk az útra, balra É felé (K+ jelzés), és 2 km után éles balkanyarral elindul az Ódor-mászás az Egresnél (KL jelzés), ahol feltételes ellenőrzőpontra számíthatunk. Egy cikcakkos jobb – balkanyarral kikerüljük a mocsárrétet, majd egy kerítést elmellőzve as Zsilibes-forráshoz érünk. A víz felirata szerint ihatatlan, de mi rendszeresen fogyasztjuk, ha arra járunk. Többszöri megállás és az útvonal-kijelölők felmenőinek emlegetésével érünk fel az ösvényről egy dózerútra, amelyen balra haladunk tovább. A kerítés sarkánál balra fordulunk és megérkezünk az ódorvári pihenőhöz. Innen felmászunk (PL jelzés) a 3.ellenőrzőpontra, a tulajdonképpeni „várba”, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik minden irányba. (Szolgáltatás: csoki).

A „várból” leérve a jobb minőségű dózerutat választjuk (PL jelzés), de alig15-20 m után jobbra fordulunk az Ódor-hegy oldalában kanyargó ösvényre. Ezen először egy enyhén emelkedő csalitos következik, majd beérünk az erdőbe. Az erdő végén éles balkanyar és a meredeken lefutó ösvény levezet a műút kanyarulatába, ahol jobb felé indulva (50 m után balra érdemes leugrani a Szent Erzsébet forráshoz) nemsokára elérünk a Völgyfő-házhoz. A ház mögött balra fordulva a Török útra (PZ jelzés) térünk. Ezen 7 km-t teszünk meg végig erdőben, váltakozva emelkedő, majd süllyedő terepen „liftezve”. Hosszabb menet után egy kiszélesedő nyeregben jobbról megérkezik a S+ jelzés, ahol feltételes ellenőrzőpontra számíthatunk. APZ jelzésen haladva megkerüljük a Vasbánya-tetőt és hamarosan elérünk egy négyes útkereszteződést. Megyünk tovább egyenesen (PZ jelzés), majd egy meredekebb emelkedőn elérünk a gyönyörű panorámát kínáló Kövesdi-kilátóhoz. Egy kis emelkedő után szintben, majd enyhén lejtő úton érjük el a Várkúton tanyázó 5. ellenőrzőpontot. (Szolgáltatás: mézes, víz).

Az esőbeállótól 50 méterre jobbra friss forrásvizet vehetünk. Innen a Zo jelzést követve meredeken lefelé tartunk. Egy elágazáshoz érve balra megyünk, majd rövidesen elmellőzzük a Szent István-kutat. Az egymást váltó elágazásokban a jelzést figyelmesen követve maradunk a jól kijárt földúton. Az Attila-kútnál kis tavacskához érünk, ahol néhány méter után balról beérkezik a Zomellé a SO jelzés. Síkfőkút határát elérve jobbra indulunk a S jelzésen, a Várkúti utcán a Síkfőkút Hotel felé. Egy hangulatos kis tavat jobbról elmellőzve haladunk tovább a Síkfőkúti utcán. A műút nagy jobbos kanyarulatánál a S jelzést balra elhagyva, az utolsó házak között, szalagok mentén feltérünk egy földútra, (a 18. szám alatt házi birsalmasajtot, lekvárt vehetünk). Nemsokára elérjük a villanyvezetéket. Az erdő szélén kanyargó ösvényen időnként pompás kilátás nyílik a falura. Hirtelen előtűnik napi szenvedésünk utolsó pontja, a Nyomó-hegy, s a GSM toronynál elérjük a 6. ellenőrzőpontot.

Bükkzsérc és a hegy panorámájában gyönyörködve balra indulunk a vezetéket keresztezve. Néhány 100 m után balra előre, majd balra-jobbra kanyarogva követjük a szalaggal megerősített Poojelzést. Leérünk a patakvölgybe a dózerúton balra térünk a majorság felé. A kerítésnél jobbra, és a gémeskutak között érjük el a S jelzést, amely bevisz Bükkzsércre. Enyhe emelkedőn gyalogolunk a jobbra-balra kanyargó jelzést követve fel a templomig. Itt jobbra fordulunk és a temetőt elmellőzve, egy földúton leérünk a Bükkzsérc - Cserépfalu műútra. Az út túloldalán egy sövény található. A rajta nyíló „kapun” (szalag) át elindulunk felfelé az emelkedőn. Nemsokára balra egy újabb sövény nyílásán átvágva haladunk tovább D felé. Az emelkedő előtt egy szúrós bozótosban megkeressük a bejáratot (szalag), és gyerünk az utolsó nagy emelkedőnek. Ezen felkapaszkodva üdvözöljük a 7. ellenőrzőpont tagjait (esetleg apró pofonokkal letöröljük a vigyort az arcukról).

Ha kifújtuk magunkat, a pecsételés után elindulunk a kövesúton lefelé (szalag). Egy kisebb jobb- és két nagyobb balkanyar után felsétálunk a cserépi pincesorhoz, majd onnan jutunk be a falu főterére. Ott jobbra fordulva az iskolához érünk, ahol a hőn áhított cél ad örömteli érzést. Megint sikerült. (Közben pedig vár ránk a megérdemelt szolgáltatás: tea és bableves).

No megállj csak! – Less Nándor Emléktúra 38

gyalogtúra

hossza : 37,83 km

szintemelkedés : 1350 m

Rajtidő

6:00 - 8:00

Szintidő

12 óra

TÚRAFÜZET ÁTVÉTEL

Pénteken 18:00-20:00

Hór-völgye Általános Iskola Cserépfalu, Kossuth L. u. 115.

 

szombaton 6:00-8:00

Hór-völgye Általános Iskola Cserépfalu, Kossuth L. u. 115.

RAJT - CÉL

Hór-völgye Általános Iskola Cserépfalu, Kossuth L. u. 115.

Időmérés módja

ellenőrzőpontokon bélyegzés, számítógépes rajt és célidő rögzítés

Útvonal

Cserépfalu iskola - Mangó-tető - Dobi-rét - Oszla - Egres- Ódorvár - Várkút - Síkfőkút - GSM torony - Bükkzsérc - Nyomó- hegy - Cserépfalu

Pontszám

MTSZ: 83,7 MSTSZ: B51/10,5 TTT: 100,9

A túrán történő bármilyen balesetért vagy egészségkárosodásért nem vállalunk felelősséget. Ennek kockázatát a versenyző viseli, ezt a nevezés teljesítésével tudomásul veszi és elfogadja.

 

A Less Nándor Emléktúra központja.

GPS: 47.941792, 20.534982

Útvonal

résztáv

(km)

össztáv

(km)

részszint

(m)

összszint

(m)

jelzés

Cserépfalu, iskola – Cserépváralja

2,76

2,76

61

61

szalag

Cserépváralja - Mangó-tető, kaptárkő

1,27

4,03

74

135

P; PD

Mangó-tető, kaptárkő – Dobi-rét

4,43

8,46

171

306

PD; sz; P

Dobi-rét – Túr-bucka

3,55

12,01

52

358

sz; S

Túr-bucka – Ökörütő-völgy

1,42

13,43

71

429

sz; PT

Ökörütő-völgy – Oszla

1,46

14,89

44

473

PT; K+

Oszla – Egres

2,05

16,92

47

520

K+

Egres – Ódorvár

1,87

18,79

276

796

KL

Ódorvár – Völgyfő-ház

1,77

20,56

50

846

PL

Völgyfő-ház – Török út, S+ elágazás

3,58

24,14

100

946

P,Z

 Török út, S+ elágazás – Várkút

2,99

27,13

169

1115

P,Z

Várkút – Síkfőkút

1,98

29,11

10

1125

Zo, ZoSO

Síkfőkút – GSM torony

1,67

30,9

60

1185

sz

GSM torony – bükkzsérci templom

3,26

34,16

60

1245

sz, Poo, S

bükkzsérci templom – Nyomó-hegy

1,31

35,47

87

1332

S; sz

Nyomó-hegy – Cserépfalu, iskola

2,36

37,83

18

1350

sz, S+

(kivastagított betű – ellenőrzőpont; kivastagított, dőlt betű – frissítőpont)

A pontok 7,8 - 8 km/órás sebességre nyitnak, és 3 - 3,2 km/óra között zárnak.

Az Ódorvárról a műútra leérve fakad a Szent Erzsébet forrás. Bükkzsércen szintén lehet vizet venni.

 

EllenőrzőpontKmNyitva tartásFrissítőpontok
Cserépfalu: rajt06:00 - 8:00 
1. Mangó-tető46:30 - 10:00 
2. Dobi-rét8,57:00 - 10:45víz, szőlőcukor
3. Oszla14,97:45 - 14:30lekváros, vajas, zsíros kenyér, hagyma, savanyú, só, ivólé, víz
Feltételes: Egres16,98:00 - 14:30 
5. Ódorvár18,88:30 - 22:00csoki
FELTÉTELES: Török út S+ elág24,1  
Vár-kút27,19:15-17:00mézes, víz
GSM torony30,99:00 - 18:00 
12. Nyomó-hegy35,510:00 - 22:45 
CÉL 37,8 bableves, tea, természetismereti vetélkedők