1977. január 1-én 38.774,6 ha-os védett területtel megalakult hazánk sorrendben harmadik nemzeti parkja, a Bükki Nemzeti Park - ugyanakkor az első, amely hegyvidéki területet foglalt magába. Rendeltetése, hogy biztosítsa a természetes növény- és állatvilágának, földtani, tájképi és kultúrtörténeti értékeinek fennmaradását, és a további kutatásához szükséges feltételeket. A nemzeti park területét az alapítást követően kétszer bővítették. ma már csaknem az egész Bükk-hegységre kiterjed, magába foglalva annak legszebb, természeti értékekben leggazdagabb részeit. Mai területe jogszabály szerint 43.169 hektár, melyből 6.009 ha fokozottan védett.


A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szerepköre a megalakulás óta eltelt 40 év alatt sokat változott, természetvédelmi felügyelete alatt álló védett természeti területek, tájvédelmi körzetek száma folyamatosan bővült.

Igazgatóságunk napjainkra három megyét (Heves-; Nógrád; Borsod-Abaúj-Zemplén-megye) is érintő működési területén - a kezelésében álló természetvédelmi területeken - elindított élőhely- és fajmegőrzési, élőhely-rekonstrukciós, valamint kutatási programokat folytatunk.

A természetes élőhelyek megőrzési felelőssége kiterjed a védett területek határain kívül eső területekre is. A még megmaradt európai jelentőségű természetes élőhely-töredékek fenntartását a Natura 2000-hálózat biztosítja. Számos nemzetközi, illetve határ menti természetvédelmi együttműködési program segítségével alakítottuk ki azt a szakmai hátteret, amelyre a hosszú távú élőhely-fenntartás alapozható. Munkánk eredményességét számos partnerszervezet, kutatóhely segíti, amellett folyamatosan tudunk támaszkodni a civil szervezetek önkénteseinek hathatós segítségére is.

A természetmegőrzési munkánk több nemzetközi elismerést kapott:

  • Két alkalommal vehettük át a legjobb európai LIFE Természetvédelmi projekteknek járó díjat.
  • Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület magas szintű fenntartásáért az Európa Tanács Európa Diplomát adományozott igazgatóságunknak.
  • A térségi együttműködést sikeres példája az igazgatóságunk kezdeményezésére 2008-ban megalakult a Novohrad-Nógrád Geopark, amely 64 magyarországi és 28 szlovákiai település földtani értékekre alapozott geoturisztikai összefogása. A geopark azóta felvételt nyert mind az Európai-, mind az UNESCO Globális Geopark Hálózatába.

A természetvédelmi értékek megőrzésével együtt - a természeti környezet terhelhetőségét szem előtt tartva - a természetjáráshoz, turizmushoz, a környezeti neveléshez kapcsolódó igényeket is szolgáljuk. Látogatóközpontok, bemutatóhelyek, kiállítások és tanösvények hálózatának folyamatos bővítésével biztosítjuk a hozzánk ellátogató vendégek számára a védett természeti értékek megismerésének, felkeresésének lehetőségét.

Ökoturisztikai programkínálatunkban több olyan eseményt, szakvezetett túrát ajánlunk, amelyen a résztvevők a természeti értékek mellett megismerhetik a térség kulturális, néprajzi és gazdálkodási hagyományait is.

Bízunk abban, hogy a ránk bízott értékek gazdagításával, bemutatásával sikerül a természetvédelem céljait szélesebb körben elfogadtatni és a jövő generációk számára gazdag, változatos és életképes világot tudunk majd örökül hagyni.