A Less Nándor Emléktúra 120 km-es

távjának útvonalvezetője

 No megállj csak! Jó reggelt a Less Nándor Emléktúrán!

 A túra alkalmából köszöntünk minden kedves résztvevőt, és arra kérjük, figyelmesen olvassa végig az útleírást!

Az iskolakapun kilépve balra fordulunk. A templom előtt balra a bolt irányába a Váraljai, majd rövidesen a Rákóczi úton haladunk tovább (PT jelzés). Átszelve a Hór-patakon átívelő hidat, egy kerekes kútnál elfordulunk balra. Egyenesen haladunk tovább, majd egy füves csapáson felcaplatva kiérünk a Berezdi-sétányra. Innen fakorlátos kanyargós út vezet a barlanglakásairól híres Kisamerikához. A sétány É-i végén jobbra felkapaszkodunk a csipkebokrok övezte ösvényen a Berezd-tetőre. Innen a jobbra vezető úton érünk fel a Millennium-kilátóhoz, az 1. ellenőrzőpontra.

A kilátótól visszaereszkedünk a bányaudvar szintjére (PT jelzés), majd elfordulunk jobbra, és a hegyoldalban É felé folytatjuk utunk, a fakerítés övezte, 1200 oC-os vulkáni izzófelhőben összesült riolittufa-fal mentén. A Kőpor-lyuk táblánál balra levágunk a Berezdaljai-pincesorhoz, amelynek nevezetességei a pincefalba faragott kőkatonák. Itt jobbra fordulva vezet az ösvény a Mész-patak jobb oldalán É felé (PT, S+ jelzés). Egy drótkerítésnél lévő elágazásban a tanösvény két ágra szakad, ahol mi maradunk a patak mentén. Innen egy vízmosásban felkapaszkodunk a völgyfő meredek lejtőjén. A folyamatosan pusztuló Ördögcsúszdán dübögünk felfelé. Néhány 100 m után hamarosan elérjük a közel 30 m magas Ördögtorony kaptárkőnél a 2. ellenőrzőpontot (Szolgáltatás: csoki).

Innen vissza, leereszkedünk a Mész-patak völgyébe (PT jelzés, S+), amely néhány 10 m után látványos szurdokká szűkül. Száraz időben a szurdokvölgy alját, csapadékos időben a bal oldalán vezető mélyutat válasszuk, bepillantva a szurdokba. A völgyelágazásba kiérve balra folytatjuk utunkat. Felettünk a Túr-bucka kőzetoszlopai magasodnak (PT jelzés).. A műutat keresztezve, két domb között egy völgy peremén haladunk fölfelé. Az erdőből kiérve kissé jobbra átvágunk a Perpác-réten, amelynek végén az erdőben jobbra nyíló szekérúton megyünk tovább. A jelzéseket követve egy bal- és egy jobbkanyar után, az Ökörütő-völgyön át érünk a Hór-völgybe. A kétoldalt mészkő sziklafalakkal kísért murvás úton, jobbra fordulunk aK+ jelzésen, majd az Oszla erdészháznál érjük el a 3. ellenőrzőpontot, ahol megállhatunk Nándi emlékműve előtt. (Szolgáltatás: víz, ivólé, vajas, zsíros és lekváros kenyér).

A pihenő után kimegyünk az útra, jobbra É felé (K+ jelzés). 2 km után az Egresnél éles balkanyarral elindul az Ódor-mászás (KL jelzés). Egy cikcakkos jobb – balkanyarral kikerüljük a mocsárrétet, majd egy kerítést elmellőzve a Zsilibes-forráshoz érünk, amelyet rendszeresen fogyasztunk, ha arra járunk. Többszöri megállás és az útvonal-kijelölők emlegetésével érünk fel az ösvényről egy dózerútra, amelyen balra haladunk tovább az ódorvári pihenőhöz. Innen felmászunk (PL jelzés) a 4.ellenőrzőpontra, a tulajdonképpeni „várba”, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik minden irányba. (Szolgáltatás: csoki).

A pihenőtől jobbra visszafordulunk, ahonnan érkeztünk (KL jelzés). Ahol a KL jelzésen feljöttünk, a Zsilibes-oldal táblánál, nem fordulunk le, hanemtovábbmegyünk a dózerúton a forrás felett (szalag). Az enyhén hullámzó úton 2 km után kiérünk egy irtásra, ahol a dózerút többfelé szétágazik. Figyelve az útjelző táblát, balraélesen visszafordulunk, és 70 m után egy alig látható kis ösvényen jobbra letérünk a fiatalosbabevágva a P jelzésen.Egy benőtt, meredek ösvényen szerencsétlenkedünk le a Hosszú-völgyi erdészlak felé, ahol az 5. ellenőrzőpontra számíthatunk.

A hídon át kiérünk egy rossz műútra. Ezen jobbra fordulunk a PK+ jelzésen a régi erdészházig. Innen 40-50 méterre balra egy dózerúton átvágunk a K+ jelzésre, amelynek bal oldalán nyíló ösvényen visszaforduló irányban megyünk felfelé. Az egymásba fonódó ösvényeken egy tisztáson átvágva követjük a jelzést egy szélesebb dózerútig, amelyen balra fordulunk, majd 10 m után jobbra lemegyünk róla. Elérjük a Derecske-lápán befutó bükki K jelzést, amellyel balra tartunk. Rövidesen kiérünk egy műútra, amelyről 50 m után jobbra letérünk. Jobbra előre egy kis ösvényen halad a K jelzés tovább. Egy szép kilátást nyújtó tisztás után érkezünk a S jelzéshez, amelyen jobbra lefelé megyünk tovább. Balos kanyarokkal követjük a S jelzést a Pokol-völgy bejáratáig, ahol 100 m után jobbra átvágunk a patakon és elindulunk felfelé. A meredek kaptató Répáshuta felett ér véget. A S jelzés elfordul jobbra, de mi a szemben nyíló jelzetlen ösvényen, a szalagot követve levágunk egy telek szélén Répáshutára, a Kis Vadász Vendéglőhöz, ahol feltételes ellenőrző pontra számíthatunk. Innen Ny felé, balra megyünk a főutcán a Z jelzésen. Az Y elágazásban a fölfelé tartó, zsákutca táblával ellátott baloldali utat választjuk. A falu végén egyenesen haladunk a földúton fölfelé. A műutat elérve, azon balra megyünk a ritka jelzéseken a Bánya-hegyi parkoló sorompójáig a 6. ellenőrzőpontra. (Szolgáltatás: víz, ivólé, vajas, zsíros és lekváros kenyér).

A sorompó után pár lépésre, balra befordulunk az erdőbe. A műutat háromszor keresztezve felérünk a műútra a Farkaslyuk táblához. A hibás tábla ellenére balra fordulunk, majd egy éles kanyart levágva a Zjelzésen 10 m után újabb táblához érünk. Itt a balról beérkező Z jelzésen enyhén jobbra tartva megyünk a műútig. A műúton balra indulunk, hamarosan elérjük balra a ZD jelzés leágazását. Innen továbbmegyünk a műúton, majd a Kis-kőháti-nyereg táblánál lemegyünk a műútról jobbra, az alsó útra (K\;Z jelzés). A szétváló és összefonódó ösvények között egyenesen haladunk előre, jobbról egy kerítést elmellőzve. Egy tisztáson elválik a két jel, mi a Z jelzésen maradva elérjük a műutat, amelyen jobbra tartunk. A Nagy-mező pompás karsztformái, töbörsoros völgyei, víznyelői, dolinái közé érve a dózerútról balra letérünk, majd a műutat elérve azzal párhuzamosan haladunk É felé. A műúton a Z jelzés a jobbról látható istálló felé tart, miközben mi balra letérünk a műútról Z+ jelzésen. A csalánosi parkolót keresztezve a Diabáz-barlang tábla után rövidese bejön balról az OKT jelzés, ezen, érünk fel a Fehér sas fogadó mellett Bánkútra. Átvágva a parkolón, a szembe nyíló ösvényen futunk le a Bánkúti síháznál lévő 7. ellenőrzőpontra. (Szolgáltatás: leves).

A háztól tovább haladva az útjelző táblánál a KP jelzésen haladunk a dózerúton lefelé. Átvágva a műúton a P jelzésen egyenesen megyünk tovább a Czékus-úton. A bükkösből szép kilátás nyílik amint kiérünk egy műútra, amelyen balra lefordulunk. A Virágos-tó-lápa táblánál balra levágunk, a táblán lévő irányokkal nem törődve. Előbb balról beérkezik a P+ jelzés, és keresztezi a megszűnt KL jelet. Újra a műúthoz érünk, amelyen a Bánkút-Lillafüred elágazásban balra fordulunk és a balról bejövő Ph jelzéssel együtt haladunk tovább. A Fokozottan védett terület tábla után 10 méterrel jobbra bevágunk az erdőbe, majd egy látványos sziklaletörés között az újabb táblánál balra követjük a Ph jelzést az erdőbe. Egy nyeregben keresztezünk egy ösvényt és egy meredek kis ösvényen jutunk fel a Kapu-bérc csodálatos panorámájához a 8. ellenőrzőponthoz.

Innen visszatérünk a nyeregbe és a keresztező ösvényen balra levágunk a Ph jelzésen. Rövidesen az ihatatlan Lajos-forráshoz érünk, ahol a jelzés elindul felfelé, de mi maradunk a jelzetlen ösvényen. A szalagokat követve levágjuk a műút kanyarulatát. A Kerek-hegy-sara táblánál kibukkanva a műútra a S jelzésen balra fordulunk. Néhány 10 méter után indul a SD jelzés, de mi maradunk a S jelen az eróziós barázdát követve. Rövidesen jobbra térünk, majd 250 m után egy észrevétlen leágazásnál kidőlt fákon keresztül balra megyünk a nyíl mentén lefelé a hangulatos Recem-völgybe (szembe ilátás nyílik a Dédesi-várra. Balról előbb a Moldva-völgy érkezik, majd a K+ jelzés a térképen látható OKT jelzés helyett a Torma-völgy torkolatánál. egyenesen továbbhaladunk a SK+ jelzésen a Mártus-kőig, ahol átvágunk a Baróc-patak túloldalán fakadó Vár-forráshoz. Az útjelző tábla kissé félreérthető, de miután felfrissültünk a forrásvíztől a KS jelzésen nekivágunk a meredek emelkedőnek. A Kis-vár impozáns sziklafala mellett keményen kapaszkodunk felfelé. A Kis-vár táblát elérve a S jelen jobbra tartunk, majd a Dédes-Verebce-vár táblánál jobbra felballagunk a KL jelen a Dédes-vár előtti tisztásra a 9. ellenőrzőponthoz. (Szolgáltatás: süti). Pihenés közben gyönyörű kilátás fogad a Kapu-bércre, Mályinkára és a távolban váró Bánkút irányába.

Visszatérünk a leágazásba, és a régi KL jelen (szalag) jobbra indulunk óvatosan egy keskeny kitett ösvényen. Kövessük a körbevezető jelzést, mert könnyen sziklamászó útba tévedhetünk! Egy éles balkanyarral indítva, igen meredek, balesetveszélyes ösvényen ereszkedünk le fokozott óvatossággal, majd egy dombon átszaladva érkezünk vissza a Vár-völgybe a Pirító-kőnél. A Baróc-patakon átvágva balra indulunk tovább a K jelzésen. A Pirító-kő táblánál balra levágunk a dózerútról (a táblák feliratával ismét ne törődjünk). A 2. Baróc-völgy táblánál egy jobbkanyar utáni Y elágazásban jobbra, majd a Mogyorós-dűlő táblánál érjük el a dózerutat, ahol balra előre tovább. A jobbra-balra kanyargó jelzést követve, egy fenyvesen át nyomjuk felfelé. Kiérve a műútra, azon balra térünk. A Kilátó táblánál balra fordulunk, majd az értelmetlen presztízskilátó mellett, az Y elágazás jobb ágán futunk le a kertek alá. A villanyoszlopnál jobbra érünk le a pisztrángtelephez. A kerítése mellett eloldalazva a pallón át balra térünk. A harangtorony előtt elérve a műutat, jobbra fordulunk a felső úton, a rövidesen látható K+; K jelzésen. A főutat keresztezve érjük el a buszmegállónál tanyázó 10. ellenőrzőpontot (Szolgáltatás: vajas, lekváros, zsíros kenyér, víz).

A buszmegálló mögött felfelé indulunk tovább (K+ jelzés). Egy Y elágazásban balra, majd rövidesen jobbra tartunk. Egy ösvényt keresztezve, a táblánál jobbra felfelé indulunk, majd a Csondró-völgybe lejutva, azon toljuk fölfelé. Innen balesetveszélyes a meder, ezért legyünk óvatosak. Elérjük az Ámor-forrást, s a felettünk magasodó Odvas-kői barlangszállást. A barlangfelszakadással tagolt mederben, kidőlt fatörzseken és kőtömbökön át haladunk felfelé, majd a Czakó-kőtől szelídülő völgyfőn át jutunk a Kelemen erdészházhoz, felfrissülünk a Mária-forrás jóízű karsztvizétől. A házzal szemben állva balra indulunk, a közeli négyes kereszteződésben a K, K+ jelzésen jobbra felcaplatunk a Látó-kövekhez. Akinek van energiája, felléphet a Bükkhát egyik legszebb panorámájához! Innen balra felfelé, majd egy ölelkező bükkfánál a tetőpontról egyenesen levágunk a műútra. Ezt keresztezve elkapjuk a szentléleki műutat, s azon megyünk lefelé a P; K; K+ jelzésen. Elhaladva a szálló előtt, a kolostor mellett enyhén balra, majd az utat követve jobbra nyomjuk lefelé a K; K+ jelzésen. Egy éles balkanyarnál érjük el a Jubileumi-forrásnál tanyázó 11. ellenőrzőpont. (Szolgáltatás: süti).

Átmegyünk a patakon és jobbra lefelé tartunk. Figyelmesen követve az útkanyarulatot, rövidesen keresztezünk egy vezetéket, ahol szemben a fán jobbra nyíllal indul a S+ jelzés. Innen átvágunk a bozóton, majd a patakon és elindulunk a szemben nyíló Száraz-völgy sziklái között fölfelé. Egy kis focipályához érve, annak jobb oldalán oldalgunk tovább. Az Y elágazásban (S+; SO jelzés) a bal ágon folytatjuk utunkat (S+ jelzés). Egy sziklaborda után újabb Y következik, ahol a patakmedren átkelve; szintén a bal oldali ösvényt választjuk. Újabb sziklák után kisebb elágazás, de maradunk a fővölgyben. Rövidesen elérjük a műutat, amelyen a vízmű mellett egyenesen előre lépünk tovább. Balról újabb műút érkezik, majd az Y elágazásban leválik rólunk a SO jelzés. Egy sorompónál érjük el a műút végét, s azon áthaladva a sípálya peremén haladunk. A jelzés időnként betér a bozótosba, de maradhatunk a pályák peremén a Bánkúti síháznál levő 12. ellenőrzőpontig (Szolgáltatás: leves).

A síháztól visszalépünk balra a dózerúton lefelé a KP jelzésen. A keresztutat elérve most balra átvágunk a műúton az OKT jelzésen a tábla szerint Mályinka irányába egy szép, öreg bükkösben. Az Ördögoldal végén egy ötöselágazáshoz érünk, ahol táblaerdő fogad. A térképen még valószínűleg OKT-ként szereplő K+ jel megy lefelé, mi közben az egykori KL helyén futó OKTjelzés balra tartó nyomvonalát választjuk a Verebce-vár felé a gerincen. A Verebce-vár táblánál kerítést fogunk, majd rövidesen a Vár-pada táblához érünk. Az elágazásban egyenesen megyünk tovább. Elérjük a Vásárhely-kő táblát, majd a második tábla után 5 méterre belépve szép kilátás nyílik a Bálványtól a felvidéki hegyekig. A Kisvár táblánál fut be a KS jel (amelyen az előző körben kaptattunk keményen felfelé. Kb. 300 méter – már ismert ösvény után érjük el a KL jelet a Dédes-Verebce ismeretterjesztő táblánál, de most maradunktovábbra is a S jelzésen egyenesen lefelé. Összefonódó utak mentén az egymást követő Y elágazásokban a kissé csalóka jelzést figyelmesen követjük, amíg egyre meredekebb lefutással kiérünk a műútra. Innen fél km lefelé az Ifjúsági tábor bejáratánál álló kultikus Fapuma büféig. Közel 1 km után kiérünk a főútra és ezen megyünk tovább a ritka jelzéseket követve (bocs, de nincs más legális út). Beérünk Nagyvisnyóra, még néhány száz méter aszfalttaposás után a Bálint presszó teraszán vár a 12. ellenőrzőpont (Szolgáltatás: futókaja).

Néhány lépés után leágazik a S jel, de mi megyünk egyenesen tovább a ritka Z+ jelzést követve. Közel 300 m megtétele után egy kerítés sarkánál balra felvágunk és kiérünk végre a természetbe. Egyenesen át a réten, a kevés jellel nem törődve, majd keresztezünk egy vezetéket. Balról a Dédes-vár látványa kísér, szemből pedig a következő pont, a Bálvány magasodik fenyegetően. Kb. 500 m után a Z+ jelzésen balra átvágunk a jobbra kanyarodó dózerútról, majd a cikk-cakkosan futó ösvényen a felfrissített jelzéseket figyelmesen követjük az Y elágazásokban felfelé. Jobbról egy kerítéshez érünk, innen 500 méterre balra megyünk egy újabb Y elágazásban, s a következőben szintén balra tartunk. A hosszú lassú emelkedő után keresztúthoz érkezünk. A jobbra tartó két útból a felsőn megyünk tovább. A Fokozottan védett terület táblánál a dózerútról jobbra átvágunk egy tisztáson. Egy nagyobb fenyőfán erős nyíl mutat balra, ahol kidőlt fákon átmászva a bozóton keresztül bemegyünk a fenyvesbe. Innen 300 m felfelé és feljutunk a Bükk harmadik legmagasabb csúcsára, a Bálványra, a Petőfi kilátónál található a 13. ellenőrzőponthoz (Szolgáltatás: péksüti, víz).

D-re indulunk egy kis ösvényen lefelé (szalag), amelyen egy balkanyarral érjük el a tisztáson a felvonó végét. A sífelvonó csörlőjétől jobb kézre balra haladunk a szekérúton a villanyvezeték mentén lefelé a síúton a Csurgói barlangászházig. A balról becsatlakozó S jelzésen elmelőzzük a Csurgói barlangászházat. Egy Y elágazásban jobbra tartunk, majd a Faktor-rétről, jobbról érkező K+ jelzéssel együtt érkezünk a Hármas-kúti erdészházhoz. A K+ rövidesen levág, mi egyenesen haladunk tovább a dózerúton egészen a műútig. A Sh, S+ és S jelzések között az utóbbin maradva jobbra tartunk, a műút kanyarulatát levágva. A gerennavári parkolótól a műúton megyünk tovább a S+ jelzésen. Rövidesen újabb parkolóhoz érünk, ahol a több mint 200 millió éves Gerennavári Mészkő feltárásával szemben jobbra egy lépcsőn lehet lemenni a különleges élményt nyújtó Leány-völgyi kilátóponton tanyázó 14. ellenőrzőponthoz.

A gerennavári parkolóba visszatérve, letérünk a műútról jobbra a S jelzésen. Szerpentinezve érünk el egy földút kanyarulatába, ahol a jobbra lefelé menőt választjuk, amelyen az Ivánka-lápa táblánál érjük el a műutat. A műút kanyarulatában, a bal ágán megyünk tovább, át a hídon a Kukucsó-lápa tábláig majd tovább a műúton a Szalajka-völgyig. Itt balra fordulunk (S; Z jelzés), s a murvás úton a völgy látnivalóiban gyönyörködve, a kisvasúti sínt keresztezve, a Fátyol-vízesésnél érünk a 15. ellenőrzőponthoz (Szolgáltatás: futókaja, péksüti).

A vízesés kerítését követve, a K\ jelzésen jobbra átvágunk a patak melletti ösvényen a tóig, ahol felbaktatunk a Zh jelzésre. A tavat balról kerülve a Szalajka-forráshoz érünk, amelyből még tölthetünk a kulacsba, mert 16 km-en át nem lesz rá lehetőségünk. A korlát mellett balra indul az ország egyik legmeredekebb emelkedője az Istállós-kőre. Az Istállós-kői-barlang előtt, a korláton nyíló kapun lefelé halad a jelzés néhány métert, majd a völgyfőbe érve kidőlt fákon kapaszkodunk vissza a felfelé tartó meredek ösvényre. A jelzést figyelmesen követve egy ösvényt keresztezve jobbra, majd egy gyenge csapáson balra kúszunk felfelé. Mire erőnk végére érünk, megpillantjuk az Istállós-kő keresztjét. De szedjük össze magunkat, mert a legújabb mérések szerint tovább kell mennünk a Bükk legmagasabb csúcsára J. A balra nyíló kis ösvényt követjük a nyeregig, ahol balra fordulva a Sh jelzésen 200 m után jobbra fellépve érünk fel az ország 4. legmagasabb csúcsára, a 961 m magas Szilvási-kőre, a 16. ellenőrzőpontra, ahol megkapjuk a csúcs-csokit.

A SD jelzésen balra visszatérünk a nyeregbe, majd a ZD jelzés túlsó ágán balra leérünk egy nyeregbe. Jelzést váltunk és a ZK+ jelen jobbra haladunk tovább a Kálmán-rétre. Bár balra több kis ösvény is levág, de egy élesebb balkanyarral térünk át a Zjelzésre. Rövidesen keresztezzük a Pbdózerútját, és a Kálmán-lápán végig tolva érjük el az OKT jelzést. A közös jelzésen balra fordulva néhány 100 m után a Bükk egyik kultikus szálláshelyére, a Cserepes-kői barlangszállóhoz jutunk, a 17. ellenőrzőpontra.

A barlangszállóból visszalépünk a K jelzésre, és egy ördögszántásnak is nevezett pompás karrmezőn átbukdácsolva tisztásra jutunk. Ezen átvágva az ösvény, a meditációs hangulatú Vörös-kő letérőjénél éles kanyarral balra, É felé fordul. Keményen felkapaszkodva érjük el a K és Z jelzés találkozásánál az Őserdő peremét. A Bükk, s talán az ország legöregebb bükkösét jobbról megkerülve elmerenghetünk a homályban felsejlő sötét óriások között a természet körforgásán. A kerítést összetörő kidőlt öreg bükkfák között balra felmászunk a KZ jelen. Túloldalon a Virágos-sár táblánál érünk le, s egy ligeten átvágva elhagyjuk az Őserdőt. A Kis-Virágos-lápa táblánál a Z jelzés letér jobbra, mi pedig a 66 km-es távról szemből már ismerős úton balra elindulunk fölfelé a K jelzésen. Az innen jóval meredekebbnek tűnő ösvényen a második nagyobb elágazásnál jobbra térve (Kh jelzés) érjük el a Tar-kőn tanyázó 18. ellenőrzőpontot (Szolgáltatás: süti).

Miután a sejtelmes éji panorámában megborzongtunk attól, ami éjjel vár még ránk, balra fordulva visszatérünk a K jelzésre, amelyen jobbra indulunk, majd egy négyes kereszteződésben jobbra térünk. Innen a Keskeny-rétre érve az OKT jelzés É felé fordul, de mi jobbra térve, a Zh jelzésen, elhaladunk a középen álló jellegfa melletti kis ösvényen (jelzés ritka). Rövidesen kiérünk a Három-kő tisztására, ahol csodás panoráma vár. Jobbra a Tar-kő hatalmas sziklafala emelkedik. Átvágva a réten, a túloldalon álló magányos bükk előtt balra fordulunk az erdőbe. Enyhe „liftezés” közben érünk ki a cserjésből, a reggel már látott bánkúti műútra. Ezen jobbra fordulva, a Kis-kőhát-nyerge táblánál rövidesen jobbra bevágunk az erdőbe a Z jelzésen. A rövid ismétlődő útszakaszon a Z, Zn jelzés találkozásánál vár a 19. ellenőrzőpont, ahol végre folyadékhoz jutunk (Szolgáltatás: futókaja, péksüti).

Miután ettünk, ittunk és pihegtünk, a táblánál jobbra megyünk a Z jelen Felsőtárkány felé, s a Török úton osonunk el a bükki kövekre vissza-visszanézve. A leágazó gyenge ösvények között maradunk a jobb oldali kijárt úton. Egy öreg bükkösben elágazó ösvényen jobbra letérünk. Szűk, bozótosban haladva hirtelen leszakad az út. Egy kis tisztáson átvágva, az erdőben balra egy kis sziklaösvény nyílik a Muflon-kőre. Felszaladva rajta néhány métert újabb panoráma tárul fel előttünk. Az útra visszatérve elhagyjuk a Kő-háti-barlang letérőjét, és egy újabb kereszteződéshez érünk. Az útjelző táblánál a Z jelzés D felé tart, de mi lefordulunk jobbra visszafelé a Hárs-kút irányába, a ZO jelzésű utat választva. Rövidesen balra letérünk, majd elérünk egy ötös kereszteződésbe. A három D-i útból, a tábla által kiírt KO jelzésen az Imó-forráshoz vezető középső ösvényt választjuk a Lök-völgyben lefelé. Elmellőzve az Imó-kő sziklafalát, néhány 100 m után jobbra nyíló ösvényen vár a 20. ellenőrzőpont (Szolgáltatás: futókaja).

A ponttól jobbra lassan felcaplatunk a meredeken kaptatón Kis-Lambot-lápára a K jelet követve. Balra haladunk tovább a Z jelzésen. A dózerút lekanyarodik jobbra, de mi megyünk egyenesen tovább a Lök-bércen. Több csúcson keresztül hullámvasutazunk, a jelzéseket figyelmesen követve. A Vörös-sár-hegyeséről egy keresztezzük a P+ jelzést, amellyel balra megyünk le a nyeregből. Elharántolunk a Bujdosó-kő látványos sziklafala mellett, majd egy csalános után a Tárkányi-patak völgyében kijutunk a műútra, ahol jobbra fordulunk. A buszmegállónál keresztezzük a műutat, ahol a balra futó bekötőúton meglátjuk a S és a P+ jelzés mellett a 21. ellenőrzőpontot. (Szolgáltatás: futókaja, vajas, zsíros és lekváros kenyér).

A halastó kerítése mellett (P+ jelzés) sorompókon át újabb műútra érünk, amelyen balra indulunk tovább (igen ritka jelzés). Közel 1,5 km után jobbra egy alig látható ösvényre térünk. A bozóton át lemegyünk a patakvölgybe, ahonnan jobbra felnézve folytatódik a P+ jelzés. Egy fiatalos után elérjük a műutat a Völgyfő háznál, s azon tovább megyünk lefelé. Egy éles jobbkanyar előtt a PO jelzés levisz a Szent Erzsébet-forráshoz. Ha lementünk a lépcsőn, caplassunk fel a műútra, ahol balra visszafordulva, a túloldalon nyílik egy ösvény (PL jelzés). A hibásan jelzett táblával nem törődve vágjunk neki balra fel az utolsó kemény emelkedőnek. A tetőn jobbra megyünk tovább. Az erdőből kiérve csodálatos panoráma vár. Az ösvény végén rátérve a dózerútra, leereszkedünk a pihenőhöz, ahonnan ismét felszaladunk az Ódorvárra a 22. ellenőrzőponthoz. (Szolgáltatás: futókaja).

A PL jelzéstől balra indulunk el a dózerúton lefelé a Török-rétre, a szalagot követve. Egy ötös elágazásban a balra forduló úton balról kerüljük a Mákszem tömegét. Kétszer kerítés keresztezi utunk, amelyen a létrán átvergődünk. A távolban gyönyörű kilátás nyílik Cserépfalura. Az Elő-hegy nyergén átkelve jutunk le a bükkzsérci református templomhoz. A felső utcán megyünk tovább a katolikus templomig. A bejövő S jelzésen jobbra fordulva egy földúton haladunk a temető mellett. A Bükkzsérc - Cserépfalu műút túloldalán sövény található. A szalag mentén átvágunk, és elindulunk felfelé az emelkedőn. A balra eső sövényen egy újabb „kapun” megyünk át. A végén, a bozóton átbújva jutunk az utolsó kaptatóhoz. Ezen végső erőfeszítéssel felkapaszkodva, s a bozóttól megtépázva, érjük el a Nyomó-hegyen a 23. ellenőrzőpontot (letörölve a kaján vigyort a pontőrök arcáról).

 

Ha kifújtuk magunkat, a pecsételés után elindulunk a kövesúton lefelé (szalag). Egy kisebb jobb- és két nagyobb balkanyar után, a becsatlakozott S+ jelzéssel felsétálunk a cserépi pincesorhoz, majd onnan jutunk be a falu főterére. Ott jobbra fordulva az iskolához érünk, ahol a hőn áhított cél ad örömteli érzést. Megint sikerült. (Közben pedig vár ránk a megérdemelt szolgáltatás: tea és bableves).